Suomessa osataan puhdistaa tehokkaasti jätevettä

Jätevesi sisältää valtavasti ravinteita, kiintoainetta, orgaanista ainetta, erilaisia patogeenejä, lääkeaineiden ja myrkyllisten aineiden jäänteitä, s