Advertisements
Energy

Butani i vogël është shteti i parë që arrin ‘carbon negative’

Butani absorbon më shumë CO2 sesa liron nga ndotjet që shteti shkakton. Kështu Butan ka arritur të jetë shteti i parë karbon negativ.

Butani prodhon vetëm 1.5 milion ton CO2 në vit, por malet e tij arrijnë të absorbojnë 6 milion ton CO2 në vit.

Shumica e vendit është e mbuluar nga malet të cilat mbrohet me ligj. Të pakten 60% e vendit duhet të jetë e mbuluar nga malet.

Butani kryesisht furnizohet me energji hidro elektrike. Por qeveria e vendit don të arrij më shumë: ka ndaluar taksën e importit për veturat elektrike dhe është duke investuar në energji solare dhe atë të erës.

Burimi: World Economic Forum.

Advertisements

0 comments on “Butani i vogël është shteti i parë që arrin ‘carbon negative’

Leave a Reply

%d bloggers like this: