Levät ja simpukat puhdistamaan jätevettä

Ravinteikkaita jätevesiä on perinteisesti puhdistettu mekaanisesti, kemiallisesti ja nitrifikaatio- ja denitrifikaatio bakteereja hyödyntäen. Tulevaisuudessa ollaan myös kiinnostuneita käyttämään kahta muuta eliötä sen puhdistamiseen, nimittäin leviä ja simpukoita. Ajatus ei ole yhtään huonompi kun sitä tarkastelee tarkemmin, ja sen avulla voidaan säästää runsaasti jätevesien puhdistuskustannuksissa.

Levät

Levät käyttävät luonnostaan vedessä olevia pieniä orgaanisia partikkeleita ravintonaan, joten niiden avulla jätevettä voitaisiin puhdistaa ekologisesti. Leviä tulisi lisätä jäteveteen, jossa ne voisivat kasvaa samalla syöden ravinteita, joita muuten täytyisi kerätä kalliilla puhdistuslaitteistolla. Levien veden ravinteiden puhdistaminen on yhtä tehokasta kuin jätevedenpuhdistamon. Tutkijat tutkivat parhaillaan mitkä levälajit soveltuvat puhdistustehtäviin parhaiten, ja tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että eri viherlevät ovat kärjessä.

Ongelmana on ollut vain levien poistaminen vedestä, sillä ne ovat hyvin pieniä, ja niiden poistaminen olisi käytännössä sama asia kuin se, että vedestä poistettaisiin suoraa ravinteita. Tämän takia tutkijat alkoivat miettiä ympäristöteknisiä ratkaisuja ja löysivät ratkaisun ravintoketjusta. Simpukat syövät luonnostaan leviä ravintonaan, joten niiden lisääminen veteen ratkaisisi leväongelman.

Simpukat

Simpukat – kuten pikku- ja isojärvisimpukat – käyttävät vedessä olevia orgaanisia aineita ja leviä ravintonaan. Ne suodattavat näitä virtaavasta vedestä. Simpukoiden suodatusnopeus on niiden koosta riippuen 2 – 4 litraa tunnissa, ja kun simpukoita on paljon, saavat ne nopeasti puhdistettua suurenkin altaan levästä. Levät siis sitovat ravinteet itseensä ja simpukat syövät levät, jolloin ravinteet päätyvät simpukoiden kudoksiin. Simpukat ulostavat osan ravinnostaan, joten jotain on ihmisenkin siivottava. Toisaalta simpukoiden jätösten siivoaminen on kohtuullisen helppoa, koska ne painuvat altaiden pohjalle.

Simpukat vaativat hapekkaan veden, joten allasta jossa ne suorittavat puhdistustaan täytyy hapettaa. Simpukoita yhdessä levien kanssa voitaisiin käyttää yhdyskuntajäteveden, kalatuotannon jäteveden ja metsä- ja muun teollisuuden jätevesien puhdistukseen. Simpukat olisi helppo poimia altaiden pohjilta, ja niiden toimintaikä olisi yli sata vuotta. Simpukoilla toimivien jätevedenpuhdistamoiden viereen voitaisiin perustaa ehkä myös ravintoloita, joissa tarjoiltaisiin maukkaita simpukoita.