Järvivesien tummuminen

Järviveden tummumiseen vaikuttaa suuresti liuenneen orgaanisen aineen ja raudan runsastuminen vedessä. Järvet ovat Suomessa ja maailmalla tummuneet ih