Pintavesien tila Suomessa

Suomessa on melko pitkä historia pintaveden laadun seurannassa. Vesistöjä on luokiteltu monella eri tavalla, ennen huomioon otettiin vain veden fysika