Typenkierto ja Ihmislähteiset typpipäästöt luontoon

Typpi on ravinne, joka on monille kasveille, leville ja mikrobeille minimiravinne. Minimiravinne tarkoittaa sitä, että eliöiden kasvu rajoittuu ensimm