Haitalliset aineet luonnossa

Ihmisen luontoon päästämiä haitallisia aineita ovat esimerkiksi raskasmetallit, pysyvät orgaaniset yhdisteet ja lääkeaineiden jäänteet. Tässä artikkel