Haitalliset aineet luonnossa

Ihmisen luontoon päästämiä haitallisia aineita ovat esimerkiksi raskasmetallit, pysyvät orgaaniset yhdisteet ja lääkeaineiden jäänteet. Tässä artikkelissa kerrotaan raskasmetalleista ja pysyvistä orgaanisista yhdisteistä. Haitallisia aineita päätyy ympäristöön esimerkiksi asutusten, jäteveden, huonon jätekäsittelyn, piittaamattomuuden, teollisuuden ja liikenteen kautta. Luonnossa ne aiheuttavat ongelmia eri eliölle ja kasveille, ja voivat pahimmissa tapauksessa aiheuttaa eliöiden massakuolemia.

Raskasmetallit

Raskasmetallit kuten lyijy, sinkki ja elohopea ovat myrkyllisiä eliöille, ja niille ominaista on rikastuminen ravintoketjussa. Tämä tarkoittaa sitä, että raskasmetallipitoisuudet kasvavat eläinten kudoksissa, mitä korkeammalle mennään ravintoketjussa. Esimerkiksi suurien petokalojen syöntiä ei suositella ihmisille useimmin kuin kerran viikossa, koska petokalojen rasvakudoksiin kertyy muun muassa elohopeaa.

Pysyvät orgaaniset yhdisteet

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä kutsutaan myös POP -yhdisteiksi. Nämä aineet ovat synteettisesti luotuja ja ne ovat hyvin rasvaliukoisia rikastuen myös ravintoverkossa, kuten raskasmetallit. DDT ja PCB ovat esimerkkejä ihmisen tekemistä organoklooriyhdisteistä. DDT:ta on käytetty tuholaisia ja malariaa vastaan, ja sen käyttö on aiheuttanut suuria ongelmia ympäristössä. PCB on teollisuudessa noin sata vuotta sitten käyttöön otettu aine, jota on käytetty muun muassa maaleina ja liimoina. Näiden aineiden vaikutukset ovat näkyneet ihmisten sairastumisina ja kuolemina.

Lääkeaineiden jäämät

Lääkeainejäämät ulevat muun muassa asuinalueiden jäteveden mukana, ja niitä on vaikea poistaa jätevedestä. E-pillereiden tiedetään päätyvän vesistöön ja aiheuttavan kalojen sukukypsyyttä. Lääkeaineita on satoja erilaisia, ja niiden vaikutukset luonnossa ovat myös moninaisia.