Ympäristöajattelun merkitys kasvaa jatkuvasti

Maapallon ympäristökriisi on surullinen tosiasia, joka koskee koko ihmiskuntaa. Hälyttäviä merkkejä ympäristön tilasta ovat ilmastonmuutoksen lisäksi myös lajikato ja ympäristön saastuminen. Tilanne on erityisen hälyttävä kehitysmaissa, jossa väestön määrä uhkaa räjähtää käsiin. Tästä johtuen monet yritykset ja toimijat näkevät, että ympäristön ja luonnonvarojen hyödyntämistä on pakko alkaa ajatella uudella tavalla.

Ympäristöajattelun merkitys kasvaa yrityksissä

Tästä johtuen ympäristöajattelu on kasvanut erityisesti yrityksissä. Ympäristöajattelu tarkoittaa sitä, että tuotteiden ja hyödykkeiden tuotannossa käytetään mahdollisimman vähän erilaisia raaka-aineita ja energiaa per yksi tuotettu tuote tai palvelu. Se tarkoittaa sitä, että hyödykkeet pyritään tuottamaan mahdollisimman kestävällä tavalla. Ympäristösuunnittelu perustuu siihen, että tuote tai hyödyke suunnitellaan sellaiseksi, että se käyttää mahdollisimman vähän energiaa ja synnyttää vain vähän jätettä, jolloin tuotteesta aiheutuu vain vähän haittaa luonnolle. Tällainen lähestymistapa vaatii usein sitä, että hyödykkeen tuottamiseen tarvittavat resurssit ja raaka-aineet ovat tuotettu mahdollisimman lähellä kulutuspaikkaa. Järjellä ajatellen on täysin järjetöntä lähettää mineraaleja Suomen maaperästä jalostettavaksi ulkomaille, josta ne palaavat monen mutkan takaa takaisin Suomeen esimerkiksi valmiina puolijohdanteina. Sama ajattelu pätee tietenkin myös ruuantuotantoon ja kaikkiin muihin kulutushyödykkeisiin. Hienot ja tyylikkäät adidas kengät voidaan yhtä hyvin valmistaa Saksassa eikä Kiinassa.

Ympäristöajattelun ajatuksena on, että logistiset kustannukset alenevat ja pakkausjätettä syntyy vähemmän, kun tuote kulutetaan ja tuotetaan lähellä toisiaan. Modernit yritykset toteuttavat elinkaariajattelua koko tuotantoprosessiin, jolloin ympäristölle koituva haitta on huomattavasti pienempää. Ympäristöajattelun merkitys kasvaa myös siitä syytä, että sen katsotaan antavan yritykselle myös kilpailuetua.