Kiertovesilaitosten vedenpuhdistus

Kiertovesilaitokset ovat kohtalaisen uusia kalanviljelymuotoja, joita on muutamia toiminnassa Suomessa. Kiertovesilaitoksissa samaa vettä kierrätetään yhä uudelleen, jolloin vedenkulutus on minimaalista. Laitokseen kuuluu kala-altaat, joissa jotain kalalajia kasvatetaan, sekä puhdistuslaitteisto, jonka avulla kalojen likaamaa vettä puhdistetaan. Kun vesi on puhdistettu ohjataan se takaisin kala-altaisiin.

Mekaaninen suodatus

Puhdisus koostuu mekaanisesta ylimääräisten rehujen ja kalojen ulosteen erottamisesta rehukeräimillä. Sen jälkeen vesi ohjataan selkeyttimeen, jossa veden kiintoainepartikkeleita erotetaan gravitaation avulla vedestä. Tällä tavoin suurin osa kiintoaineesta saadaan erotettua lietteeksi kiertovedestä. Tämän jälkeen vesi ohjataan rumpusuodattimeen, jossa vettä takaisinhuuhtelemalla puhdistetaan pienemmistä kiintoainepartikkeleista. Rumpusuodatin on lieriön muotoinen suodatin, joka pidättää sen huokoskokoa pienemmät partikkelit.

>Biologinen suodatus

Tämän jälkeen vesi pumpataan biologiseen suodatukseen, jossa bioreaktori sisältää muovisia paloja, joiden pinnalla elää nitrifikaatiobakteereja, jotka ovat tärkeitä veden puhdistamisessa myrkyllisistä typpiyhdisteistä. Hapellisissa oloissa bakteerit muuttavat kaloille myrkylliset typpiyhdisteet ammoniakin ja nitriitin edelleen nitraatiksi, joka ei ole kaloille haitallista.

Jälkikäsittely

Bioreaktorin jälkeen vettä voidaan ilmastaa ja käyttää valutustornissa, jossa siitä saadaan hiilidioksidi poistettua. Veden pH:ta voidaan muuttaa kemiallisesti lisäämällä esimerkiksi soodaa, sillä vesi taipuu happanemaan kierrossa. Yleensä vettä desinfioidaan UV-valolla tai joskus otsonoinnilla, jotta siinä olevat patogeenit saadaan tapettua. Yleensä jälkikäsittelyvaiheessa uutta vettä lisätään kiertoon, ja vesi palautetaan takaisin kala-altaille.