Hiilidioksidipäästöt syntyvät hiilen pitkäkestoisesta kierrosta

Hiilenkierto

Hiilidioksidi on pitkään ollut kuuma aihe ilmastonmuutokseen liittyen. Me tuotamme sitä luonnostaan hengittäessämme ulos, mutta ihmisten rakentamat tehtaat, voimalat ja kulkuneuvot tuottavat sitä aivan liikaa. Ongelmana on se, että fossiiliset polttoaineet, jotka sisältävät hiiltä runsaasti, ovat osa maapallon pitkäkestoista hiilenkiertoa.

Lyhyessä kierrossa hiili kiertää eliöiden, kasvien, merien ja maaperän välillä, mutta pitkässä kierrossa hiiltä otetaan syvemmältä maa- ja kallioperän varastoista, fossiilisista hiilivarastoista. Tällä tarkoitetaan sitä, että luonnostaan hiili kiertäisi tässä niin sanotussa pitkäkestoisessa kierrossa satoja tuhansia, jopa miljoonia vuosia, mutta ihminen vapauttaa fossiilisten aineiden sisältämän hiilen Maapallon perspektiivissä lyhyessä ajassa. Tämä sekoittaa kierron, koska yhtäkkiä ilmaan päätyykin paljon suurempia määriä hiilidioksidia, mitä vapautuisi luonnostaan.

Hiilidioksidi

Ilmakehässä hiilidioksidin vaikutukset tiedetään laajasti, sillä se aiheuttaa ilmaston lämpenemistä kasvihuone-efektin takia. Ylimääräinen hiilidioksidi ei ehdi imeytyä takaisin nieluihin. Niitä ovat meret ja ennen kaikkea metsät ja kosteikot, koska ihminen tuhoaa jatkuvasti metsiä ja kuivaa soita ja kosteikkoja. Vertailun vuoksi maaperä, metsät ja kosteikot voivat sitoa hiiltä vuodessa noin 10 gigatonnia, kun teollisuus ja liikenne päästää ilmakehään hiiltä vuodessa lähes 35 gigatonnia. Tämän seurauksena ilmakehään päätyy joka vuosi noin 17 gigatonnia hiiltä. Tämä määrä on nostanut ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta 100 vuodessa 291 pmm:sta 415 pmm:n.